Transfer

Är också ett sätt att märka era produkter. Transfern blir till så att man gör ett screentryck spegelvänt på ett polyesterark. Denna beläggs sedan med ett lim, och Voila – En transfer är född! Transfern har den fördelen att man kan ta fram ett större antal än vad man just då behöver = lägre pris! Dessa finns sedan på lager hos oss för enkla kompletteringar eller senare order t ex. Jämfört med Screentryck slipper man då startkostnader bland annat. Transfern kan dessutom appliceras här eller där, utan merkostnader! Skicka din logo till oss – Vi tar hand om resten!

Comments are closed.